I början av 2000 började jag ta emot uppdrag som kakelugnssättare. Och forskningen om KakelFabriken har dessvärre stått stilla. Men, har passat på att fördjupa mitt vetande vad beträffar Haga, samt läst in mig på tiden som rör 1800talets mitt, när jag inte har satt kakelugnar.


Sedan en tid har jag också skissat på husporträtt..


hagakakel - rosemarie nilsson - haga i göteborg - 031 13 46 80