..och börjat ta fram dem som reliefer. Initialt kommer det att bli bilder av Hagabyggnader, eftersom jag helt enkelt sedan snart fyra decennier bor i Haga.. Det är också här som jag efterhand har funnit en del av mina rötter. Mammas Morfar föddes som första barn till en Järnarbetarfamilj år 1844 i en liten fastighet, med beteckningen Westra Haga No 5, invid en väg som längre fram kom att få namnet Landsvägsgatan.


Av en ren slump kom jag, över hundra år senare, år 1971 att få min första riktiga vuxenbostad inte särskilt många meter därifrån.. Landsvägsgatan No 4-6.. En trevånings träbyggnad, uppförd under mitten av artonhundratalet.. Där vår son tillbringade sina första fem år. Då kände jag ännu inte till mina rötter i Haga.. Var nog heller inte intresserad. Allt började bara med att jag ville leva med kakelugn. Och fick sedan näring efter arbetet med en kakelugnsdokumentation. KAKELUGNAR I HAGA år 1982.

hagakakel - rosemarie nilsson - haga i göteborg - 031 13 46 80