Min keramikverkstad har varit vilande alltsedan början av 1990-talet, men håller nu långsamt på att få nytt liv.. Hade långt framskridna planer år 1988/89 på att bygga konsthantverkskakelugnar. Tänkte börja med RÖNNBÄR

Läste företagsekonomi och lärde att sätta kakelugnar vid sidan om en deltidsanställning. Varken den rätta arbetsron eller de rätta ekonomiska resurserna ville dock infinna sig..

Allt blev för splittrat. Började istället några år senare att skriva. Materialbehovet minskade då drastiskt. Sonen hade satt en av sina avdankade datorer under nosen på mig. Skriv, sa han. Använd dator !!

Påbörjade så ett forskningsarbete om en kakelugnsfabrik och erhöll för detta arbete ett antal stipendier fram till år 2002. Samt fann snabbt ett intresserat bokförlag.


hagakakel - rosemarie nilsson - haga i göteborg - 031 13 46 80