Planerade dock att hålla kakelugnskurser i ett stort, primitivt hus mitt i Västergötland.. Även detta fick efter en tids skissande och kontakter, läggas längre fram i tiden. Mest faktiskt,  för att  alla åtta  presumtiva deltagare hördes av utspritt under  nästan ett  halvårs tid.  För enstaka entusiaster kunde jag  dessvärre inte hålla kurs.  Dessutom fick  jag till  slut  inse att  jag var så  illa tvungen att besöka  någon  vänligt  sinnad doktor.   Detta  tog  sin tid. MEN  den 1 juli fick jag plötsligt nytt liv igen! Även om det nu var på konstgjord väg.
Och den vandringen gör jag i viss mån ännu.
HAGAHISTORIK har fått lite uppmärksamhet.. Så ock Vänner och Släktingar under  det år  som passerat.  Inte så illa.
Boken om kakelugnsfabriken bränner osaligt i nyporna på mig.. Fastän den  kivas med  andra  uppslag om  utrymmet i skallen.
hagakakel - rosemarie nilsson - haga i göteborg - 031 13 46 80