ANTECKNAT

I januari månad 2006
Mitt senaste stora  kakelugnsuppdrag  lades in  som bildserie vårvintern år 2005.   Det var  ochså  då som  jag förstod att något mycket, mycket  illasinnat väsen  flyttat in i  kroppen min.. För - musklerna lydde inte som jag var van.  Verdemmt.. Små, små uppdrag var vad jag klarade av.  Om ens det.. Och en del efterputs. För jag fick lite bekymmer med fogmassan under hösten 2004. Det mesta kunde jag åtgärda.

Ägnade mycken av min tid att redigera gammalt skräp.
Skall uttydas: v-a-d skall jag göra i framtiden.. och v-e-m är jag egentligen.   Troligen ett  havsdjur med  tecknarfenor och drömhjärna.  Inpassad till  civilisationenens nyttokrav. Såsom de flesta av  mina medmänniskor.   Så går åren.
hagakakel - rosemarie nilsson - haga i göteborg - 031 13 46 80