Efter examen  arbetade jag  med undervisning under  fem år.
Även från och  till fram till 1990.  År 1979 – 1982 drev jag
krukmakeri i Klövedal  (på Tjörn) och fanns samtidigt kvar i
Haga (i Göteborg) där jag  levt sedan  1971.
Se min websida: HAGAHISTORIK vilken är koncentrerad till Hagas
tidigaste skede,  såsom  Staden Götheborgs  första Förstad.
Berättartiden är mest artonhundratal. Men där finns också
foton av dagens Haga.

1982-83 gjorde jag KAKELUGNAR I HAGA
Se mer om det arbetet på tredje hyllplanet

KIF – Sveriges  Konsthantverkare och  Industriformgivare - är
min facktillhörighet sedan  många  år och 1984 – 1987 var jag
styrelseledamot av KIF-väst samt Konstnärscentrum-väst (KC-v) Sedan mitten  av 1990-talet har jag  skrivit den mesta tiden..
hagakakel - rosemarie nilsson - haga i göteborg - 031 13 46 80